Du er

En ungdom som er i en sårbar fase i livet

Kjære ungdom!

Det er mange ungdommer som sitter hjemme og sliter med vanskelige tanker og følelser, en situasjon som reduserer evnen til å gjennomføre skolen på lik linje med andre ungdommer. Mange velger å droppe skolen, og for noen er dette helt riktig dersom en har noe annet å gå til. Men å bli sittende hjemme er en svært dårlig løsning. Til deg som er i en situasjon hvor du sitter hjemme, vel vitende om at skole er noe du burde gjennomføre, men som du ikke greier å mobilisere overskudd til, vil vi i Innsiktute anbefale deg å ta kontakt med Oppfølgingstjenesten i din kommune. Der vil du få hjelp til å ta gode valg for deg.

Gode valg er også noe vi i Innsiktute kan bidra med. Vi har valgt natur som vår arena og det er ikke bare fordi vi selv er glad i natur, men vi vet at naturen har en legende effekt på mennesker. Vi har alle gener som en gang i tiden ble formet av våre enkle liv under åpen himmel, hvor flammen fikk sin plass som noe trygt og godt, hvor brisen ble kodet som noe befriende i den varme solen og hvor stillheten åpnet opp for innsikt i eget sinn. Dette er sanser som fortsatt finnes i oss alle, men som drukner i støy som krav og forventninger vårt moderne samfunn omgir oss med.

I Innsiktute har vi tid til samtalene i ro uten ytre påvirkninger, og i lyset fra et bål er det enklere å finne frem til ordene du ikke så lett snakker om. Vi vil gi deg små utfordringer som gradvis øker slik at du får muligheten til å mestre tilpasset ditt nivå. Gradvis vil du kjenne på følelser som tilfører deg glede, finne frem drømmer og tørre og tro at de kan bli til mål.

Sammen kan vi planlegge fremtiden din og hjelpe deg på vei. En ny vei.
Er det du som skal sitte sammen med oss rundt bålet?

Innsikt gir utsikt

Innsiktute AS
Org. nr. 932214431

FØLG OSS:

Innsikt gir utsikt

Innsiktute AS •  post@innsiktute.no • www.innsiktute.no • Org. nr. 932214431
Følg oss